Retsch Technology

Retsch Technology vyvíjí a dodává nejmodernější optické měřicí systémy pro charakterizaci částic založeny na různých měřicích technikách:

 • Rozsah měření od 0,8 µm do 30 mm
 • Analýza velikosti částic a tvaru částic sypkých materiálů, granulátů, suspenzí, a prášků.

 • CAMSIZER® P4
  • Charakterizace částic
   v rozmezí od 20 µm do 30 mm
   s přístrojem CAMSIZER® P4
 • CAMSIZER® X2
  • Charakterizace částic
   v rozmezí od 0,8 µm do 8 mm
   s přístrojem CAMSIZER® X2