Retsch Technology

Retsch Technology vyvíjí a dodává nejmodernější optické měřicí systémy pro charakterizaci částic založeny na různých měřicích technikách:

 • Rozsah měření od 0,8 µm do 30 mm
 • Analýza velikosti částic a tvaru částic sypkých materiálů, granulátů, suspenzí, a prášků.

 • CAMSIZER® P4
  • Charakterizace částic
   v rozmezí od 20 µm do 30 mm
   s přístrojem CAMSIZER® P4
 • CAMSIZER® X2
  • Charakterizace částic
   v rozmezí od 0,8 µm do 8 mm
   s přístrojem CAMSIZER® X2

Verder Scientific - Věda pro pevné látky

Divize Scientific skupiny VERDER stanovuje standardy v high-tech zařízeních pro kontrolu kvality, výzkum a vývoj pevných látek. Oblasti činnosti zahrnují přípravu vzorku pevných látek a analytické technologie.

Naše známá značka slouží výzkumným institucím, analytickým laboratořím i výrobním firmám v oblasti řízení jakosti a procesních aplikacích po mnoho desetiletí se stále sofistikovanějšími a spolehlivějšími produkty, které nabízejí řešení jejich individuálních úkolů.

Materialografie

Hardness Testing

Pece & Pícky

Elementární analýza

Mletí & Sítování

Analýza částic

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up