Particle Size and Particle Shape Analysis

Retsch Technology nabízí vysoce kvalitní optické systémy pro charakterizaci částic. Tyto systémy se používají v různých průmyslových odvětvích pro výrobu a kontrolu kvality, stejně jako v oblasti výzkumu a vývoje. Retsch Technology analyzátory částic používají různé principy měření a pokrývají rozsah měření v rozmezí od 0,3 nm do 30 mm.
 • Nástroje Horiba, které pracují s rozptylem laserového světla, analyzují jemné prášky, suspenze, emulze a koloidní látky.
 • CAMSIZER je jedním z nejúspěšnějších systémů využívající digitální zpracování obrazu s vysokým rozlišovacím měřením distribuce velikosti částic. Otevírá nové možnosti pro analýzu tvaru suchých prášků a granulátů.
 • CAMSIZER® P4
  • Charakterizace částic
   v rozmezí od 20 µm do 30 mm
   s přístrojem CAMSIZER® P4
 • CAMSIZER® X2
  • Charakterizace částic
   v rozmezí od 0,8 µm do 8 mm
   s přístrojem CAMSIZER® X2
Všechny systémy jsou vybaveny novými inovativními technologiemi a stanovují normy ve svých produktových segmentech. Požadavky zákazníků jsou brány vážně a často vedou k modernizaci a vývoji hardwaru a softwaru. Tyto systémy jsou vhodné pro automatizovaný a on-line provoz a tím splňují rostoucí požadavky analýzy a procesního inženýrství.

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up